chào mọi người, tôi đang cần phần mềm card rescue, không biết có pak nào có không cho tôi xin.

thanks for all