Mình vẫn thường dùng Allway sync để đồng bộ hóa các thư mục dữ liệu giữa Laptop và Desktop cùng dùng win. Đến nay mình chuyển sang dùng MBP chạy Snow Leo nhưng vẫn muốn đồng bộ hóa với thư mục trên Desktop chạy Win 7. Các cao thủ có chương biết phần mềm nào làm được điều này thì hướng dẫn dùm mình.Mình cảm ơn nhiều.