em dow về ròi ạ nhưng thú thật e k biết đây là phền mềm j vì là NB :-s các bác có thể gthieu cho e đc k ạ[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]