Mình cũng làm quen với iwork tương đối lâu, thế nhưng vừa rồi cố gắng đưa link từ page hoặc numbers đến 1 file pdf nhưng không làm đươc.

Giống như hyperlink trong MS work hoặc MS excel trong Office.Ngoài ra, trong numbers mình vẫn potay với cách đưa bảng tính 2 chiều giống như trong Excel : Data ---> table, vì mình hay tính độ nhạy trong thẩm định dự án đầu tưBác nào giúp mình với

Cảm ơn nhiều