Em đang dùng bản lite của Wallpaper Wizard. Ai có bản full cho em xin với. Bản lite này có ít hình quá ak.

Thank!