Chắc các bạn cũng đã biết phần mềm này! nó là plugin cho photoshop! hồi trước đã dùng trên win, nay mình muốn cài trên MAC đã dùng bản mới nhất là PT2.6.1 tải về từ trang chủ, và trên máy đã có Photoshop 12 cài từ bộ CS5 master thế nhưng khi cài toàn bị báo lỗi không tìm thấy Photoshop đâu cả ! thử khởi PS rồi tắt xong mới chạy PT2.6.1 này nhưng cũng không được. Ai đã biết cách trị lỗi này chỉ giùm mình với! xin đa ta nhé! máy mình là MacbookPro RAM 4Gb