Mọi người chỉ em cách nối các short recording trong garage band với . Em record xong stop xong record tiếp nên bị chia thành nhiều đoạn , vậy làm thế nào để nối liền hay chuyển thành file MP3 ntnao ?

Nếu e có post sai chỗ xin Mod thư thả cho em mấy ngày :-S .