em down bản cs 5 Ex về sau coi hướng dẫn em mở file host lên để sửa nhưng khi em xuống dòng và thêm mấy dòng thì nó tự nhân ra 1 cái khác có tên là "host copy" khi lưu lại thì có đuôi .txt

ai có thể giúp em được không ạ