Bạn nào có phần mềm làm banner cho Mac mà xuất ra đuôi định dạng swf thì cho mình xin. Mình có phần mềm làm banner nhưng nó xuất ra một đống file mà mình chẳng hiểu gì cả, nên cũng không biết up lên web làm sao nưa. Mình cảm ơn trước.