anh em nào có phần mềm adobe after effect cho mac cho mình xin với.Cảm ơn rất nhiều.