Tình hình là mới gia nhập cộng đòng mac với macbook air2011 tất cả cá thứ đều ổ nhưng có một thắc mắc sau:

-Làm thế nào để máy ảo window trên paralels thấy được ổ đĩa Mac hoặc foder share của Mac mặc dầu đã share tất cả trong phần cài đặt của paralels (không phải chia sẽ qua mạng nhé vì nếu chia sẽ qua mạng lan thì mình làm được rồi)

-Bên mac thì không thành vấn đề vì chỉ mounter cái ổ đĩa là thấy được