bác nào biết phần mềm quản lý tài chính có hỗ trợ tiếng Việt (hoặc dễ dùng) cho em biết được ko ....?