Hình như mấy cái screensaver này không hợp với Snow, down về oải muốn chết mà kg có cái nào chạy được

Dù sao cũng Thanks bác chủ thớt đã chia sẻ