Lion Cache Cleaner là một ứng dụng bảo dưỡng hệ thống máy có nhiều chức năng: làm sạch cache, truy cập những thiết lập ẩn.Có gì mới:  • Thêm lựa chọn để mở ứng dụng Terminal tới cửa sở Finder hiện tại
  • Cải thiện làm sạch bộ nhớ cache của trình duyệt internet
  • Sửa lỗi và cải tiến nhỏ


Yêu cầu:

Intel, MacOS X 10.4 hoặc hơn.Download