Trang chủ:
Screen Marker là một ứng dụng đặc biệt cho phép bạn vẽ, viết nguệch ngoạc hoặc thêm văn bản lên trên màn hình Mac của bạn.Download