Pixelmator 2.0.2

Pixelmator, được thiết kế đẹp, dễ sử dụng, chỉnh sửa ảnh nhanh và hiệu quả trên mac os, có mọi thứ mà bạn cần sáng tạo, chỉnh sửa và làm nổi bật tấm hình của bạn.Download