Với Battery Health, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ thông tin quan trọng về pin macbook của bạn, cũng như mức độ sạc tại thời điểm hiện tại, dung lượng pin, sử dụng điện, số lần đã sạc và nhiều tính năng hơn nữa.


Download Free