Các bro nào có link down Logic 9.1.7 thì vứt em với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG], em đã cài bản 9 nhưng không tương thích với Lion T_T. Mong các bro giúp [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]