Bác nào biết cách dowload phần mềm này xin hỗ trợ :

http://www.torrentbit.net/torrent/2...Synchronizer v5 67 MacOSX Incl Keymaker-CORE/