các bác cho em xin thuốc thằng 4Media Video Cutter 2 với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]hoặc có app video cutter nào tương tự cũng đc. em dùng iMovie ko quen, còn QuickTime cắt thủ công chuối quá, ko thấy rõ frame