Từ trước tới nay chúng ta hay chỉnh sửa file host bằng câu lệnh Terminal, nhưng với 1 số bạn thì sử dụng câu lệnh Terminal để làm việc đó không hề dễ chịu. Gas Mask mang lại cho bạn giao diện trực quan hơn cho công viện trên. Các bạn có thể download tại địa chỉ http://www.clockwise.ee/gasmask/