Tình hình là bản 8 chưa thuốc thang chi hết, và cũng đổi cả giao thức lấy key dùng thử, nên mấy cái trial fetcher cũ hầu như không cái nào chạy được thế nên mình tạo ra cái này tự động làm cho mấy bác lười thôi [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Cái này là nó tự xóa cái license dùng thử rồi tự bật parallels lên tự điền tự sướng với key dùng thử mới [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] chứ không phải *** vĩnh viễn gì nha [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Down về giải nén ra chép file cliclick vào thư mục /usr/bin rồi chạy file Get trial parallels desktop, nhập pass admin rồi để yên nó làm [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Nhớ là khi app chạy đừng di chuột đi nhé để yên con chuột đó [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] nó làm xong thì hãy đụng tới chuột [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Do là mình làm dựa vị trí chính xác canh theo trục x,y của màn hình nên không rõ là các máy khác với độ phân giải khác chạy như nào [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]Link down

https://www.dropbox.com/s/mgvo7pk2l43b1x3/parallels.zip