EM ko dùng đc trực tiếp phím delete như trước và ko command + c. và command +v truc tiếp nữa ..

bên win cũng bị tương tự thỳ : có trả lời là (Bạn vào Tools/Options Chọn tab Selection, trong mục Selection modes, đánh dấu chọn Noun /verb selection -> ok

Chú ý: theo cách dùng thông thường (thuận tiện nhất khi thao tác) nên đánh dấu đầy đủ 3 mục, đó là

Noun/ verb selection

Implied windowing

Object grouping )

với mac thỳ sao đây các bác ..??