Bác nào có phần mềm này cho em xin với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] dùng để rip DVD sang Mp4 em cám ơn nhiều [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]