Hiên tại mình đag gặp 1 vấn đề ở Maya 2014 cho Mac là khi mình Render 1 nguồn sánng đơn giản và Modeling mình cũng ko có gì nặng nhưng Render xong thì lại đứng máy hoài, có khi render 1 lần thì ko sao, nhưng sang lần 2, 3 thì toàn bị đứng máy, trước giờ vẫn Render ầm ầm ko sao nhưng thời gian đây thì toàn là bị. Ko bít có aibị như vậy ko ???