<div style="padding-left: 30px">có ai pm tương tự cho mac ko ak. ​</div><div style="padding-left: 30px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Always On Top Maker</span>​</div><div style="padding-left: 30px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">

Windows hiện nay không cung cấp tính năng cho phép 1 ứng dụng nào đó luôn được mở ưu tiên, khi bạn đang chạy ứng dụng này thì nó luôn nằm trên top mặc dù bạn đang chạy các chương trình khác. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể sử dụng tiện ích Always On Top Maker. Đây là 1 chương trình nhỏ chạy nền. Khi bạn muốn 1 chương trình nào đó được hiển thị ưu tiên, bạn chỉ cần ấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+T. [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](</span>​</div></span>