WinOnx 1.3.1 and WinOnx 1.5 for Mac OS Free Dowload></span>

[/COLOR]<span style="font-family: 'Georgia'"Một ứng dụng được gọi là WinOnX sẽ làm cho việc này dễ dàng hơn so với việc cài đặt Windows trên VirtualBox hay VMware trên Mac OS X của bạn rất nhiều>Hướng dẫn chạy bất kỳ ứng dụng [COLOR="rgb(0, 128, 0)"]Windows> trên [COLOR="rgb(0, 128, 0)"]OS X Với WinOnX:[/COLOR][/COLOR][/B]Bước 1: Tải về WinOnX từ Mac App Store, yêu cầu một máy Mac chạy OS X 10.6 hoặc mới hơn.Bước 2: Tải ứng dụng Windows mà bạn muốn chạy.Bước 3: Xác định vị trí chương trình, double-click vào nó và cài đặt.
Các bạn vào đây để tải nhé :<div class="quoteExpand">Bấm để mở rộng...</div>[/INDENT]
</aside>
</div>
​</div>