Các bác giúp em với cài bị lỗi như hình

Đang dùng dt có j sai sót các bác thông cảm