mọi người cho mình hỏi là mình ban đầu đang dùng mac os 10.9 maverick nay vừa lên 10.10 yosemite. Mình cài trên 2 phân vùng ổ cứng khác nhau, sau khi cài xong 10.10. mình muốn xoa phân vùng 10.9 trước đi để dùng 1 cái. nay còn thừa ít dung lượng của phân vùng 10.9, mình muốn ghép dung lượng đấy với 1 trong các ổ hiện giờ có được không vây, mọi người giúp mình. xin cảm ơn!