Hiện tại mình cần xài 2 phần mềm này. Bro nào có thuốc xin share cho mình.

Email : tt0409@gmail.comXin cảm ơn.