Bạn có tin chúng ta có thể cài window lên ipad hoặc iphone không?Nếu chưa tin thì hãy xem clip này nhé ...