Hiên tại Em mới sử dụng macbook nên có tìn trạng như sau nhờ các pro giúp:

-Em dùng outlook của phần mêm office trong Mac các mail gửi đến các file excell bị chuyển sang thành file (.dat) không về (.xlsx)

Help me!