bác nào có ứng dụng thay đổi chức năng của các phím trên bàn phím ko? cho em xin.