Folx Pro 4.0 vẫn bị Crac k bởi The Shark.Thêm nhiều tính Năng được cập nhật ở bản pro 4.0:

  • Thêm tính năng hỗ trợ định huớng link ( magnet links support)
  • Tăng hỗ trợ cho việc tải Torrent
  • Fixed lỗi: Folx Agent icon is now adaptive to Status bar color scheme
  • Error Fixed: Sửa lỗi hiển thị trên màn hình Retina
  • Error Fixed: blinking icon issue in the list of accomplished tasks
  • Error Fixed: erroneous torrent files download from thepiratebay.cr and kickass.so
Download Folx Pro 4 (2015) full free: http://bit.ly/1yvZOND

Nhìn hình dưới nếu thấy khó download:Source: Kecodoc blog