http://www.murgaa.com/mac-auto-mouse-click/bác nào có thuốc của app auto click nay của mac cho em xin với đang rất cần mà ko có xiền mua

thank các bạn đã xem tin