Download Locko 1.2.1 được tích hợp tương thích với iCloud and Dropbox - Quản lý mật khẩu gmail, facebook, các forum và website online (password) và bảo mật file với giao diện siêu đẹp. Ứng dụng này cũng gần giống như 1Password

Link tải về:

+, eShareload source: http://bit.ly/1Ot89c4 (click vào social share button để lấy link tải về miễn phí trong mục "Free Download Link")

+, Link tải trực tiếp: http://kecodoc.com/download/locko/