Quan hệ hợp đồng gắn kết với những ích lợi, Cho nên cũng dễ phát sinh tranh chấp lúc có xung đột về lợi ích. Sự xung đột này thường xuất hiện do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những cam kết trong hợp đồng. Khi có tranh chấp các bên thường tìm tới những phương thức khắc phục mâu thuẫn khác nhau để giải tỏa xung đột, bất đồng, mâu thuẫn về ích lợi, tạo lập lại sự cân bằng mà các đối tác có thể ưng ý được. Có nhiều phương thức khắc phục mâu thuẫn. Thực tế và kỹ thuật pháp lý ghi nhận bốn phương thức giải quyết tranh chấp sau: Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài; Tòa án.


1. Phương thức thương lượng
“Thương lượng là việc luận bàn nhằm đi tới ký hợp đồng giải quyết một vấn đề nào ấy giữa các bên“. Thương lượng là hình thức giải quyết mâu thuẫn không chính thức, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thương lượng bộc lộ quyền tự do thỏa thuận và tự do định đoạt của các bên. Hầu hết những điều khoản khắc phục tranh chấp trong hợp đồng các bên đều quy định việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng lúc có sự vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó, Điều 329 Luật thương mại có quy định:”Tranh chấp thương mại trước nhất phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên”. Ngoài ra, đây được hiểu là điều luật mang tính tùy nghi, không được hiểu là một quy định đề xuất.

2. Phương thức hòa giải
- Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người trên rất nhiều lĩnh vực, chứ không riêng đặc biệt gì với tranh chấp hợp đồng.
- Hòa giải là các bên mâu thuẫn cùng nhau bàn luận, ký hợp đồng để đi tới hợp nhất một phương án khắc phục bất đồng giữa họ và tình nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
- Ở VN, việc hòa giải mâu thuẫn hợp đồng được coi trọng. Các đối tác phải tự đàm phán, hòa giải với nhau lúc nảy sinh mâu thuẫn. Lúc đàm phán, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp diễn hòa giải với nhau. Ở VN, bình quân mỗi năm, số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm tới trên dưới 50% tổng số vụ việc mà Tòa án đã phải giải quyết.


- Những hình thức hòa giải:
+ Tự hòa giải: là do các bên mâu thuẫn tự thảo luận để đi đến thống nhất phương án giải quyết mâu thuẫn mà không cần tới sự ảnh hưởng hay viện trợ của đệ tam nhân.
+ Hòa giải qua trung gian: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, viện trợ của người thứ ba (người trung gian hòa giải). Trung gian hòa giải có thể là tư nhân, tổ chức hay Tòa án do các đối tác tranh chấp lựa chọn hoặc do pháp luật quy định.
+ Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được các đối tác tiến hành trước lúc đưa đơn khởi kiện ra Tòa án hay trọng tài.
+ Hòa giải trong thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trong lúc các cơ quan này tiến hành giải quyết mâu thuẫn theo đơn kiện của một bên (hòa giải dưới sự giúp đỡ của Tòa án hay trọng tài). Tòa án, trọng tài sẽ ra quyết định xác nhận sự thỏa thuận của các bên và quyết định này có trị giá cưỡng chế thi hành đối với các đối tác.

>>> Xem thêm:https://luatvantin.com.vn/giai-quyet-tranh-chap-hop-dong.html

3. Phương thức giải quyết bởi Trọng tài:
Các bên thỏa thuận đưa ra các tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có trị giá cưỡng chế thi hành đối với các bên.


4. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng theo thủ tục tố tụng tư pháp
Khi mâu thuẫn hợp đồng nảy sinh, Trong trường hợp các đối tác không tự đàm phán, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại Tòa án. Tùy theo tính chất của hợp đồng là kinh tế hay dân sự mà những mâu thuẫn nảy sinh có thể được Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hay thủ tục tố tụng dân sự.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào luatvantin.com.vn để có được những sự hỗ trợ về pháp lý cho các trường hợp tranh chấp hợp đồng.

>>> Tham khảo thêm: tư vấn hợp đồng hợp tác