Dịch vụ giấy phép con
Khái niệm giấy phép con và điều kiện cần thiết để đăng ký.
Một doanh nghiệp khi mở màn khởi nghiệp sẽ nghĩ tới ngay giấy phép kinh doanh và con dấu là đủ. Tuy nhiên tùy thuộc các ngành nghề bán buôn theo điều khoản sẽ có các loại giấy phép khác đi kèm. Ví dụ buôn bán nhà hàng cần có thêm giấy phép Vệ sinh an ninh thực phẩm, kinh doanh cầm đồ cần giấy phép an toàn trật tự...v.v
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất.

>>> xem thêm:xin giấy phép kinh doanh hoá chất


Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo nguyên tắc của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
cửa hàng vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng đòi hỏi trong kinh doanh hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, trang bị, công cụ, bao bì; đòi hỏi đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất.
vị trí, diện tích kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có cơ sở hoặc vị trí buôn bán, nơi bày bán luôn tự tin các đòi hỏi về an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ theo phép tắc của pháp luật;
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an toàn hóa chất của cửa hàng kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, địa chỉ phát hành, buôn bán và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát hành, buôn bán, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an ninh hóa chất(hóa chất e-chem)Đối với hóa chất hạn chế buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh chắc chắn rằng các điều kiện an ninh về phòng cháy và chữa cháy đối với từng nơi bán phát triển không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;
Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải cam kết các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực tạo ra và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây cất nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
Phiếu an ninh hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong điểm bán buôn bán.
Bản giải trình nhu cầu buôn bán hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh (trong trường hợp bán buôn hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh).