- diễn đạt được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- miêu tả được quy đệ trình lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Aqua

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- diễn tả được những hiện tượng, nguyên do và cách rà soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- bộc lộ được quy Trình lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị bàn luận nhiệt và van tiết lưu;

- diễn tả được những hiện tượng, nguyên do và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị đàm đạo nhiệt và van tiết lưu;

- mô tả được quy đệ trình lắp đặt hệ thống đường ống đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- mô tả được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu lộ được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- mô tả được quy Trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/may-lanh-1hp-inverter

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, từ đó lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- miêu tả được những hiện tượng, căn do và cách soát, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ trình lắp đặt hệ thống điện;

- biểu thị được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- trình diễn.# được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, thẩm tra;

- trình bày được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- Trình bày được quy đệ hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các thông số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- miêu tả được những hiện tượng, duyên cớ và cách rà soát, khắc phục sai hỏng trong quá đệ trình thực hành việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- thể hiện được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- diễn tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- mô tả được quy Trình bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- biểu đạt được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> máy lạnh giá gốc

View more random threads: