Nếu bạn đã đặt bảng sau đó nó sẽ được hiển thị cho phòng. Gỗ là một vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường đòi hỏi sự chăm sóc liên tục. Để đảm bảo rằng sàn gỗ trong nhà phục vụ càng lâu càng tốt, hãy chăm sóc vật liệu trước.
Làm thế nào để đặt khối lượng cho mình? Các bảng đúc sẵn được đặt trên ván ép. Các cơ sở có thể phục vụ như là một sàn gỗ căm xe tự nhiênvà gỗ trong các bản ghi Nó là cần thiết để đo 15 mm của bức tường, khoảng cách không khí và biến dạng theo mùa.
Các áp phích sàn cuối cùng nên được đặt để chúng được đặt thông qua các kế hoạch sàn thô. Hàng đầu tiên được đặt vào tường và quay vít. Bạn cần phải siết chặt các vít để chúng được bao phủ với một quy mô trên tường. Trên vít thứ hai xoay ở góc 45 °.


http://sangotunhien.net/san-go-ca-chit
Một tấm gỗ được đặt giữa sàn và tường. Nếu kích thước phòng lớn hơn chiều dài của sàn nhà, các bảng điều khiển là "không kiểm soát được". Điều này sẽ làm cho nó vững chắc hơn. Các tấm ván thứ hai và tiếp theo được đặt trong một thanh thép gai ở hàng ghế trước, được gắn chặt bằng thuyền kayak và vặn chặt các vít ở phía bên kia vào khe. Nếu bạn muốn sàn gỗ để phục vụ càng lâu càng tốt, bạn cần phải đặt áp phích để các vòng của năm là chống lại nhau. Sàn gỗ được đặt trong "ô nhục". Như một tầng cuối cùng, sàn gỗ lớn .
Như một vấn đề của thực tế, nó là cùng một bí ẩn lớn của cùng một tờ, chỉ ngắn. Cài đặt của nó là khá khác nhau. Bạn chỉ có thể sửa vít trên tay cầm. Quá trình cài đặt chỉ "không kiểm soát được". Nếu các cơ sở được làm bằng ván ép, nó là tốt hơn để gạch hội đồng quản trị giấy da, sau đó vặn chặt các ốc vít.
Xem thêm: sàn gỗ sồi