VDo data chuyên tư vấn, xây dựng và lắp đặt trung tâm dữ liệu dự phòng (DR ), chúng tôi sẽ cho bạn thuê một phần không gian, diện tích mặt sàn hoặc quây khu vực dành riêng ngay trong các trung tâm dữ...